Jarní nabídka v Praze byla silně podprůměrná. Nové projekty nabídly jen 459 nových bytů

Jarní nabídka v Praze byla silně podprůměrná. Nové projekty nabídly jen 459 nových bytů
František Brož
František Brož30. 5. 2023

Březen a duben jsou měsíce z hlediska nové nabídky dlouhodobě nejsilnějším obdobím, ale aktuální období mělo nejnižší nabídku od roku 2014. Oproti nabídce nových bytů v lednu a únoru 2023 se klientské parametry nového bytu změnily, průměrná plocha vzrostla o 6 %, průměrná cena plochy bytu klesla o 1 %

Březen a duben roku 2023 byly prvními dvěmi měsíci nového analyzovaného roku, kdy se začínají objevovat reakce na předešlé negativní podmínky. V období přetrvával meziroční pokles poptávky v absolutně prodaných bytech, ale vlivem snížení počtu bytů vrácených do prodeje rozdílový prodej vzrostl. Cena plochy u nových bytů v nových projektech stagnuje až mírně klesá o 1 % k předešlému období. 

Nabídka nových bytů v nových projektech byla silně podprůměrná, v rámci nových projektů přibylo na trh jen 459 nových bytů tj. 35 % dlouhodobého průměru těchto měsíců a 42 % loňské nové nabídky v tomto období. Březen a duben jsou měsíce z hlediska nové nabídky dlouhodobě nejsilnějším obdobím, ale aktuální období má nejnižší nabídku od roku 2014. Oproti nabídce nových bytů v lednu a únoru 2023 se klientské parametry nového bytu změnily, průměrná plocha vzrostla o 6 %, průměrná cena plochy bytu klesla o 1 % na 151 686 Kč/m2. 

Celkem bylo v březnu a dubnu na trh uvedeno 15 projektů s 526 jednotkami. Jeden projekt nabídl řadové domy, 14 projektů nabídlo byty. Z celkového počtu 526 jednotek obsažených v nových projektech bylo 502 bytů, 5 nebytových jednotek a 19 řadových rodinných domů. 

Přímo na trh do prodeje bylo dáno 459 bytů tedy 91,5 % celkové nabídky nových projektů. 

Následná nabídka do stávajících developerských projektů navýšila nabídku o 146 bytů. Tyto byty byly průměrně mírně levnější nežli byty v nových projektech a s cenou 149 362 Kč/m2 snížily celkovou průměrnou cenu nových bytů v nabídce ve sledovaném období na 151 171 Kč/m2.

Nabídka volných bytů na trhu za sledované období v podstatě stagnovala, počet volných bytů poklesl o necelé 1 %. Pokles za sledované dva měsíce byl 51 bytů, avšak v meziročním srovnání je nabídka volných bytů vyšší o 2 360 tedy o 61 %. Klientské parametry průměrné nabídky volných bytů v podstatě stagnovaly, ve velikosti nabízených volných bytů došlo k nárůstu o 0,6 %, v ceně plochy k poklesu o 0,4 %. V meziročním srovnání za stejné období cena plochy vzrostla o 2,8 % a průměrná velikost klesla o 5,5 %.

Celková volná nabídka nových bytů v Praze ke konci dubna 2023 činila 6 219 jednotek, při porovnání se situací na konci února se snížila o 51 jednotek. Nabídka volných bytů nám tedy aktuálně stagnuje, respektive se mírně snižuje. Nejvíce volných jednotek k prodeji nabídla ke konci dubna Praha 9 s počtem 1 490 bytů a Praha 4 s počtem 1 070 bytů. Průměrná cena za m2 volného bytu činila ve sledovaném období 155 416 Kč. 

V rámci cenové politiky nabídek developeři zdražili 7,8 % nabízených jednotek a zlevnili 8,9 %. Zdražení v počtu jednotek zasáhlo 496 jednotek a bylo oproti předešlému období počtu nižší o 11 %. Zlevnění bytů se týkalo 567 jednotek, sleva dosáhla v průměru 726 062 Kč na jednu zlevněnou jednotku.